Garanti

Då produkter från CAD-carpenter kan varieras i oändlighet mot kundens önskemål kan ingen generell garanti lämnas. Villkor för den specifika produkten meddelas i den aktuella offerten som hittas under “Din sida”.

Garantivillkoren kommer också att variera med typ av material och särskilt med vilken ytbehandling som levereras. Om du som kund vill ha en produkt obehandlad så kan det i vissa fall innebära att ingen garanti kan lämnas alternativt att krav ställs på vilken ytbehandling som produkten skall få för att garantin skall gälla. Det sistnämnda innebär ett ansvar för dig som kund att dokumentera din ytbehandling för att senare kunna styrka att produkten fått rätt ytbehandling.

Ta kontakt med din konstruktör för ytterligare information.