Egen design

Här kan du starta upp ditt eget personliga bygg-/inredningsprojekt. Här finns inga begränsningar i vilka projekt du kan påbörja. Det kan vara enkla lister som inte finns för beställning såväl som din egen personliga bardisk eller trappuppgång.

Börja med att logga in eller skaffa ett användarkonto om du inte redan har det.

Sedan skall du ladda upp det underlag som konstruktionen skall utgå ifrån. För detta finns några olika sätt som kan kombineras för att få bästa möjliga resultat.

– Uppladdning av foto

– Uppladdning av handritad skiss/ritad skiss i något datorprogram

– Uppladdning av skiss från PTC Sketch som kan laddas in i CAD-programmet direkt.

Desto bättre underlag du ger från börja desto enklare och billigare designprocess blir det hos CAD-carpenter.

Kostnader för denna tjänst:

CAD-carpenter tar alltid emot och analyserar din första uppladdning av underlag utan kostnad. Därefter tar en konstruktör kontakt med dig. Inga kostnader drivs innan du som kund har gett klartecken till det genom en beställning på mina sidor.

Ifall CAD-carpenter inte kan leverera det du önskar kommer du att få ett meddelande om detta så fort det är klart att så är fallet.

Så här fungerar det!

Har du ett eget projekt på gång?
Se steg för steg hur du kan gå tillväga.

Egen design, steg för steg.

Bar_ready

“Bar”

Modifiering av standardprodukt.

door_2_liten

“Dörr”

Referensprojekt

Inspireras av tidigare gjorda projekt.

Grind_nära_rak

“Grind”

“Bro”